نمایشگاه دائمی پایگاه صادراتی محصولات دانش بنیان ایران

نمایشگاه دائمی پایگاه صادراتی محصولات دانش بنیان ایران

چرا ارمنستان؟ ارتباط سیاسی استراتژیک ایران با ارمنستان تحریم کشور ترکیه از طرف ارمنستان و فرصتی مناسب برای شرکت های ایرانی ارمنستان از کشورهای اروپایی است و راهی برای ورود کالاهای ایران به قاره اروپا می باشد ایران و ارمنستان عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا بوده که امتیازات ویژه ای در تجارت دو کشور وجود دارد. […]