نمایشگاه های عراق

حمایت سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در سلیمانیه برای نمایشگاه های عراق نشست سر کنسول جمهوری اسلامی ایران در سلیمانیه با مدیران بیش از 30 شرکت دانش بنیان ایرانی در حاشیه برگزاری نمایشگاه های عراق مهدی شوشتری سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در سلیمانیه،یکشنبه شب 12 تیرماه 1401 در محل سرکنسولگری،میزبان هیات مدیران و نمایندگان بیش از […]