نمایشگاه ایران در سوریه

نمایشگاه صنعت سوریه

نمایشگاه ایران در سوریه: یکی از بهترین فرصت های صادرات و تجارت با کشور سوریه شرکت در نمایشگاه ایران در سوریه می باشد. سوریه یکی از کشورهای منطقه ژئوپلتیکی جنوب غرب آسیا است که با وسعتی بالغ بر 185180 کیلومتر مربع وسعت , هشتاد و هفتمین کشور جهان از نظر مساحت است , این کشور […]