نمایشگاه نفت و گاز سوریه

در این مقاله به بازار صادراتی سوریه میپردازیم با ما همراه باشید. در حال حاضر با توجه به اوضاع سیاسی و اقتصادی سوریه بازاری بکر برای صادرات محصولات ایرانی و شرکت در نمایشگاه نفت و گاز سوریه می باشد. نمایشگاه نفت و گاز سوریه: نمایشگاه نفت و گاز سوریه فرصت مناسبی است که مشارکت کنندگان […]