در سال 93 شرکت پارس رستاک اقدام به تشکیل دپارتمان خدمات فن آوری نمود و از سوی پارک فن آوری پردیس و صندوق توسعه فناوریهای نوین به عنوان کارگزار رسمی معرفی شد. لذا با توجه به سیاستهای دولت و نهاد علمی ریاست جمهوری از یک سو و خط مشی پارک از سوی دیگر، این شرکت آماده ارائه خدمات لیزینگ و صدور ضمانتنامه به شرکتهای دانش بنیان و سایر شرکتها می باشد. برای اطلاعات بیشتر می توانید با آقای  مهندس علی سعیدیدر تماس باشید.

شرکت پارس رستاک سالهای سال است که با کشور گرجستان در امور نمایشگاهی، تجاری، بازرگانی و دولتی در تعامل است. از امتیازاتی که طی این سالها به شرکت پارس رستاک داده شده است اجازه فروش آپارتمان در کشور گرجستان می باشد. برای اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید .

این شرکت به واسطه تجارب بسیار در عرصه امور تجاری و بازرگانی از سوی وزارت بازرگانی کشور تایلند به عنوان نماینده رسمی ایران در حوزه بازرگانی این کشور برگزیده شده است. لذا با توجه به پیشینه این شرکت و ارتباطات موجود، خدمات مشاوره ای جهت ورود به بازار این کشور ارائه می گردد.

برای اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید

×

خطا

مجموعه پیدا نشد

پارس رستاک | برگزار کننده نمایشگاه ها و همایش های بین المللی

جستجوی رویداد