نمایشگاه بین المللی تخصصی ساختمان اوکراین - کی‌اف

نمایشگاه بین المللی تخصصی ساختمان اوکراین - کی‌اف

از تاریخ 2018.05.15 تا تاریخ 2018.05.18

مکان Kyiv, Ukraine

kievbuild2018

نمایشگاه بین المللی تخصصی ساختمان اوکراین - کی‌اف

جستجوی رویداد