نمایشگاه بین المللی تخصصی تجهیزات پزشکی، سلامتی و دارو الجزایر - الجزیره

نمایشگاه بین المللی تخصصی تجهیزات پزشکی، سلامتی و دارو الجزایر - الجزیره

از تاریخ 2017.12.04 تا تاریخ 2017.12.07

مکان Algeria

نمایشگاه بین المللی تخصصی تجهیزات پزشکی، سلامتی و دارو الجزایر - الجزیره

جستجوی رویداد